Interim management

Co je Interim

Interim management vznikl v 70 letech 20. století v Nizozemí, jako krizový stav pro pružné řešení v reakci na dlouhé výpovědní lhůty manažerů a vysoké odstupné. Postupně se rozšířil do ostatních zemí Evropy, Austrálie a Ameriky.

Interim management je dočasné nasazení manažera do organizace, která prochází krizovým stavem či prožívá výjimečnou situaci, která si žádá krizové řízení.

Jedná se o dočasné poskytnutí manažerských kapacit společnostem, které nemají dostatečné dovednosti, znalosti, zkušenosti a kapacity, s cílem je zachránit, zajistit jejich stabilizaci a jejich rozvoj.

Výhody

Nezávislý, bez historické provázanosti

Zacílený na cíl

Rychlé načtení skutečného stavu společností

Představení třech návrhů řešení kritického stavu

Nastavení strategického řízení v době krize

Implementace zavádění potřebných změn

Časově flexibnilní

Vždy sděluje skutečný stav, reálný pohled

Zadavateli pramení další výhody pro najmutí IM

Ušetří náklady spojené s vyhledáváním a náborem zaměstnanců 100%
Odpadají mzdové náklady v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou včetně odvodů za zaměstnance 100%
Odpadají náklady na pořízení pracovního vybavení pro výkon takové pozice 100%
Neřeší výplaty nemocenských dávek, náhrady mzdy za dovolenou, náklady na školení 100%
Starosti s ukončením pracovního poměru (výpovědní lhůta, výplata odstupného apod.) 100%

Dělení

Změnový

Projektový

Substituční

Změnový change management

Zavádění změn je hybnou silou pokroku

Pojďme zpátky v čase až do totalitního režimu, tedy před rok 1989. V té době měly změny plánovací rádius na pětiletky a bylo jich pomálu. Kdo žil v té době, ví, že nebylo pomalu co měnit, jelikož nebyla poptávka po změně. Zlom nastal se sametovou revolucí, kdy lidé po čtyřiceti letech změnu chtěli, a také ji uskutečnili. Avšak i tato obměna stavu, aby byla úspěšná, musela být procesně řízena. A jak je tomu dnes? Změny se dějí rychle, dějí se dokonce až v řádech dnů. Jsou všude kolem nás.

Jak tedy při zavádění změn uspět?

Důležitým faktorem pro zdárné zavedení změny je důkladná vstupní analýza aktuálního stavu a správné nadefinování požadavků na stav budoucí. Podnět ke změně ve většině případů vychází z vedení společnosti a motivace může být různá. Někdy přichází z interního prostředí, kdy vedení vyslyší smysluplné požadavky zaměstnanců, jindy vychází z vnějšího prostředí, aby si firma udržela konkurenceschopnost.

Zaměření na komerční sféru

Po sametové revoluci byla myšlenka zavádění obměny velmi pozvolná. Avšak díky naší tendenci rychle dohnat západní Evropu se obměna stavu či změna stala klíčovou a na úrovni manažera se stala standardní pracovní náplní v řízení firem a společností.

Proto si troufám tvrdit, že od roku 1989 žijeme v jedné velké změně. Podívejme se na již tolik přirozenou věc, jakou je mobilní telefon. Od doby svého uvedení se změnil ve všech parametrech – ve velikosti, dostupnosti, konfiguraci, ceně. Můžeme s ním dělat téměř vše a již to bereme jako samozřejmost. Toto může potvrdit také generace X, kdy její většina po revoluci začala pracovat a dostávat se do procesu rozvoje a růstu firem. Nicméně i tato generace, dnes ve vedoucích manažerských pozicích, se i přes své pracovní zkušenosti dopouští někdy až fatálních chyb při řízení změn. Důkazem jsou firmy, které při zavádění a řízení změn firemního informačního systému zanikly.

I při implementaci změn dochází a vždy bude docházet k určitým konfliktům, které je nutno okamžitě vyhodnotit a vyřešit. Konflikty vždy pramení z nepochopení či neztotožnění se se zaváděním změny.

Co je však hlavním faktorem úspěchu?

Můžete být nejlepší firma na světě, můžete mít pozlacené kliky a mít nejmodernější nástroje a stroje. Ale to vám ke zdárnému zavedení změn nepomůže. Nejsou to stroje. Hlavním určujícím faktorem při zavádění změn jsou lidé. Musejí být vtaženi do celého procesu a vzít si tuto změnu za svou. Pak máte vyhráno.

Postup práce pro zavádění změn

Vlastní změnové řízení (change management) je postavené vytvořených deseti strategických bodech změnového managementu postavené na zkušenostech pro zavádění jakýchkoliv změn ve společnostech.

V manažerských příručkách můžete najít několik modelů pro zavádění změny. Jeden takový může být z mého šuplíku:

1.

Vyvolání pocitu naléhavosti po změně

Vstupní analýzy aktuálního stavu

2.

Vypracovat vizi, strategii stavu budoucího a definování výhod

3.

Vytvořit vůdčí koalice pro zavedení změny

4.

Rozmrazení stavu změny – spuštění změny

5.

Implementace prvků zavádění změny

6.

Řízení změny

7.

Průběžná kontrola zavádění změny

8.

Zamrazení stavu změny – ukončení změny

9.

Udržení stavu změny

10.