INTERIM MANAGER

Každá firma si zalouží nový nádech energie

Kdo jsem

Už více jak 15 let pracuji jako interim manager. Mou hlavní doménou je restrukturalizace firem, krizové řízení, a především change management neboli změnové řízení pro zajištění stabilizace, zvyšování výkonnosti a s tím související rozvoj firem.

Moje pole působnosti se zaměřuje na malé a střední společnosti. Svůj souhrn znalostí, dovedností, vědomostí, a hlavně zkušeností jsem získal na projektech od retailu po samotný automotiv.

V předešlých pozicích jsem působil ve vrcholovém managementu firem v roli krizového interim manažerazměnového interim manažera. V několika případech i jako stínový interim manažer a konzultant majitelů firem

Videoprezentace

Manažeři v akci

Vzdělání

2022

Certifikovaný Interim manager

Česká asociace Interim Managementu

2019

Master of Laws

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

2003 - 2007

Master of Business Administration

Nottingham Business School/BIBS

1993 - 1998

Mgr.

Ostravská Univerzita – Pedagogická fakulta

Členství

Zaměření

Majitelé společností mě oslovují v momentě, když sami cítí, že jim ve firmě něco nefunguje. Někteří jsou konkrétní, někteří se domnívají a někteří vnímají jenom potřebu změny. Většinou se jedná o pokles zakázek, zisku, ztráta odběratelů, ztráta pozic na trhu a v neposlední řadě problémy s cashflow.

Zacílení

Majitelé víceméně vždy vidí jenom vyústění důsledků špatných rozhodnutí, špatných nastavení firemních procesů. Po vstupních analýzách zjistím skutečný stav, zjistím kořenovou příčinu vzniku krizové situace. A tak jak doktoři, neřeším jenom důsledek, ale především řeším a léčím samotnou příčinu vzniku krize v souvislostech s firemní strategií, firemními cíli, firemními procesy a s firemní kulturou.

Týmovost

Žádný projekt není velký, a to díky kolegům Interim manažerům. Každé zadání projde detailní vstupní analýzou a po vyhodnocení velikosti projektu sestavují tým Interim manažerů dle jejich specializace, např. obchod, marketing, logistika, nákup, finance, výroba či IT. Vždy se předkládá dle potřeb a velikosti projektu návrh personálního obsazení týmu.

A v případě, že se mi nedostává volná kapacita na zahájení nového projektu, po vstupním pohovoru a prvotní analýze zajistím pro daný projekt služeb mých ověřených kolegů.

Publikace

Postup práce

V průběhu mého profesního života jsem získal mnoho dovedností a zkušeností, ze kterých jsem sestavil několik pracovních kroků sestavené do systému mé práce. Tak, jak se mění prostředí, požadavky a potřeby, může se měnit potřeba využití všech systémových pracovní kroků. Vše se modifikuje podle časových dispozic, potřeb a přání zadavatelů.

1.
Oslovení

Po oslovení majitelů či TOP management firem dojde k osobnímu setkání pro prezentaci přání a potřeb.

Korelace

V případě, že dojde ke vzájemné korelaci přání a potřeb zadavatele s nabídkou mých služeb, dojde na hloubkovou specifikaci konkrétních požadavků s identifikací jejich kritických bodů a s jejich výsledným očekáváním.

2.
Analýza

Další krokem je vstupní analýza skutečného stavu společnosti. Časová náročnost je daná velikosti společnosti, konkrétním zadáním a jeho rozsahem. Obvykle je časová náročnost od několika dnů, týdnů až do jednoho měsíce.

3.
Prezentace

Poté následuje prezentace skutečného stavu společnosti s návrhem na krátko, středně a dlouhodobé opatření.

4.
Schválení

Ze strany majitelů, zadavatelů probíhá schválení, případné korekce a ladění návrhu.

5.
Změny

Nastavení a implementace řešení. Řízení, vedení a kontroling.

6.
Zhodnocení

Pravidelné výstupy s prezentací plnění nastavených dílčích cílů.

7.
Ukončení

Ukončení projektu a předání společnosti zadavateli

8.

Po dohodě se zadavateli následuje pravidelný monitoring či mentoring

Kontaktujte mě

Rád se potkám u šálku dobré kávy

Interim management

Interim management vznikl v 70 letech 20. století v Nizozemí, jako krizový stav pro pružné řešení v reakci na dlouhé výpovědní lhůty manažerů a vysoké odstupné. Postupně se rozšířil do ostatních zemí Evropy, Austrálie a Ameriky.